DBN CommunityXperts

Maatschappelijke betrokkenheid en het leveren van een maatschappelijke bijdrage is de ruggengraat van onze organisatie als geheel en binnen onze tak DBN CommunityXperts in het bijzonder.

Dit doen wij met name in de rol van verbinder

Onze aandacht binnen CommunityXperts gaat uit naar de volgende werkvelden:

  • Coördineren van de hulpvraag en het vergroten van zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen
  • Aangaan van samenwerkingsverbanden met werkgevers, opleiders en overheidsinstellingen om de arbeidsparticipatie te bevorderen 
  • Social work, beroepskeuzevoorlichting, arbeidsvoorziening en jeugdhulpverlening 
  • Participeren in maatschappelijke (Social Return) projecten 
  • Ondersteunen van goede doelen en organisaties met een maatschappelijk belang 

Sport is hierbij een verbindende factor. In dat kader lichten we graag onze samenwerking met SK Coaching uit.

Onder bezielende leiding van oprichter Sinan Kelebek worden er sport- en spelactiviteiten georganiseerd om de jeugd in Amsterdam Oost en Ijburg te helpen invulling te geven aan hun vrije tijd.
 
Dit doen zij o.a. door rolmodellen uit de eigen buurt in te zetten. Ook al omdat onze roots in Amsterdam Oost liggen, zijn wij verheugd hier een (bescheiden) bijdrage aan te kunnen leveren.